จัดหางานสุรินทร์ ชี้แจงเข้มนายจ้าง สร้างความเข้าใจกฎหมายแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Publish 2017-11-04 22:31:49

วันนี้(4 พ.ย.60)เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการประชุมนายจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ. ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทำผิดกฎหมายในการจ้างแรงงานและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว  โดยมีนายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ บรรยายชี้แจง ข้อกฎหมาย และระเบียบขั้นตอน การจ้างแรงงานต่างด้าว ให้แก่นายจ้างและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ได้ชี้แจงและกำชับถึงขั้นตอนการดำเนินการกับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองและตรวจสอบสัญชาติแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติ การขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศภายใต้ MOU , การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง , การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาล  รวมทั้งแผนการตรวจสอบปราบปราม ดำเนินคดีผู้กระทำผิดด้วย


ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลมีนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาร์ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานจำนวน 4 กลุ่ม มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 7,554 คน นายจ้าง 1,755 ราย ซึ่งก็ได้กำชับเน้นย้ำให้นายจ้างแรงงานมาดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนด

ภาพ/ข่าว ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว(โจ้)
HASTAG :