กศน.สุรินทร์วางยุทธศาสตร์รับปีงบประมาณ 2561 ขับเคลื่อนงานการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาชน

Publish 2017-11-16 15:08:40

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (กศน.สุรินทร์) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานและจุดเน้นในการบริหารงานของสำนักงาน กศน.สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวางแผนการดำเนินงานตามร่าง CHANGNOYNARAK  ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ PHATHAISAMUNCE  (ไผทสมันต์)   นโยบาย SURINKASEMSUN (สุรินทร์เกษมสันต์)  เป้าประสงค์  CHANGNOYNARAK  (ช้างน้อยน่ารัก)  มุ่งเน้นจัดการศึกษาตามปรัชญาสำนักงาน กศน.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  ภายใต้วิสัยทัศน์ “กศน.สุรินทร์ จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยภาคเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมขนาดย่อมและพานิชยกรรมอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

โครงการประชุมสัมมนา

นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ

กล่าวรายงานทางกศน.สุรินทร์จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนารับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์  เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางและจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าว

ผู้ร่วมฟัง

ผู้ร่วมรับฟัง

กิจกรรมสัมมนา


นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน  เจตนารมณ์เรามาประชุมสัมมนากันเพื่อที่จะทราบว่า โมเดลที่เราช่วยกันคิด จะมีตัวชี้วัดและเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างไร  โมเดลตัวนี้บอกพี่น้องชาวสุรินทร์ว่าเป็นโมเดลเป็นฉบับร่างที่เราพูดถึงช้างน้อยน่ารัก ที่เราคุยกันไปก่อน  ที่นี้เราจะมาทราบว่ามีตัวชี้วัดอย่างไร  มีเป้าหมายเชิงปริมาณอย่างไร มีนโยบายอย่างไร  ภายใต้การกำกับดูแลนิเทศติดตามผลอย่างไร  มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนอย่างไร  มีแนวทางการทำงานอย่างไร  รวมทั้งการติดตามวัดผลประเมินผลอย่างไร เมื่อแต่ละอำเภอได้ตกลงกันแล้ว ก็จะมีการดำเนินงานปฏิบัติงานในปีนี้  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เราวางไว้ นี่คือสิ่งที่เราประชุมกันวันนี้”

 

ร่วมสัมมนา กศน.

 

ทำกิจกรรมสัมมนา กศน.

ภาพ/ข่าว เสน เหลี่ยมดี ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

เรียบเรียง ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดติวเข้มทหาร กศน.เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจไปจัดกิจกรรมการเรียน (มีคลิป)
- นายแน่มาก!! "แม่" แชร์ประสบการณ์ เมื่อลูกชายตัดสินใจเข้าเรียน "กศน." ทำครอบครัวสุดกังวล แต่สุดท้ายเกิดเรื่องราวดีๆ...มีน้ำตาซึม!??

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน