ห้ามพลาด..!! ชาวพะเยาเปิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชมนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ รับหนาวนี้..

Publish 2017-11-20 12:38:46


            นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน เครือข่ายชุมชนต้นแบบรักษ์นกยูงและเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 1 ณ วัดกู่ผางลาง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์นกยูงไทยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนกยูงกับชุมชนควบคู่กับการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้คงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างนกยูงกับคนในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท.ในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงของดีเมืองจุนและเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา , การประกวดภาพถ่ายนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ , การประกวดหุ่นไล่กาอนุรักษ์นกยูงไทย , การประกวดวาดภาพวิถีชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย , กาดคนเมืองล้านนาและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองจุน , การเสวนาโดยวิทยากรพิเศษระดับประเทศ “Next  Step การขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรักษ์นกยูงไทย , เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพะเยา , นิทรรศการเชิงวิชาการสู่ชุมชน , ดนตรีพื้นเมืองล้านนา , และขันโตกยามเย็น “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง”

             ทั้งนี้ จุดสำคัญที่นักดูนกจะเข้าสำรวจนกยูง ได้แก่ ลานรักษ์ข่วงนกยูง ชุมชนบ้านร่องหาด ชุมชนศรีเมืองชุม ชุมชนบ้านเซี๊ยะ และชุมชนบ้านกิ่วแก้ว โดยข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว ถนนพะเยา-จุน หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการอนุรักษ์นกยูง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมนกยูง ซึ่งที่ผ่านมาฝูงนกยูงที่อาศัยอยู่ตามป่าเวียงลอได้พากันบินลงมาหาอาหารกิน ทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกไว้ได้รับความเสียหาย จนกระทั้งปี 2552 ชาวบ้านในชุมชนบ้านกิ่วแก้วได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้วขึ้นมา เพื่อให้นกยูงที่ลงมาหากินอาหารไม่ให้ไปรบกวนพืชไร่ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันยังได้สร้างข่วงนกยูงกระจายไปตามแนวป่าเวียงลอ รวม 5 ข่วง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาศึกษาและดูนกยูงที่ข่วงนกยูงดังกล่าว รวมถึงรับเป็นการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ปัณณวิชย์  อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดพะเยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน