บรรยากาศ ชื่นมื่น ทูตภูฏานเยือนนาแห้ว หยอดคำซึ้ง ภูมิประเทศคล้ายที่บ้าน (มีคลิป)

Publish 2017-11-21 07:32:54

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาเยือน อำเภอนาแห้ว จ.เลย เชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ อ.นาแห้ว ในฐานะภูฎานเมืองไทย 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  นายเชวัง โชเฟล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะเดินทางมาเยือนจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จังหวัดเลย หรือ อพท.5 ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน และจะช่วยพลักดันให้นำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่าง อพท.กับสภาการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 20- 21 พฤศจิกายน 2560  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะให้การต้อนรับ


 
โดยกำหนดสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย พระธาตุดินแทน วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว  โดยได้ชมการแสดงการแห่ต้นดอกไม้ของชาวตำบลแสงภา  อ.นาแห้ว การแสดงผีตาโขน อ.ด่านซ้าย  สาธิตทำต้นดอกไม้ ชมการสาธิตวาดหน้ากากผีตาโขน ชมการแสดงอเมซิ่งไทเลย ชิมกาแฟเลยบัสต้า โอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานและคณะ จะได้เข้าสักการะพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ


นายธรรมนูญ  ภาคธูป  รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดเลย มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นคล้ายคลึงกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยเฉพาะอำเภอนาแห้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษเลย ชุมชนท้องถิ่นมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีการถือศีล ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงวันโกนและวันพระ เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้บอกว่า อำเภอนาแห้ว บรรยากาศและสภาพภูมิประเทศคล้ายที่ภูฎาน  และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในอำเภอนาแห้ว และเมืองในภูฏานให้เป็นเมืองคู่แฝด.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์จ.เลยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)