ชาวบ้านไอเดียดี!! นำถังน้ำมันเก่า มาประดิษฐ์เป็นเครื่องนวดข้าวไว้ใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง และทุ่นแรง

Publish 2017-11-23 08:50:16

     เกษตรกรชาวนา ที่จังหวัดยโสธร หลายครัวเรือน หันมานวดข้าว กันด้วยถังน้ำมันเก่า ขนาด 200 ลิตร ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ใช้ทุนแรงในการนวดข้าวนาปี และยังเพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรชาวนา ที่สำคัญเกษตรกรชาวนา ไม่ต้องไปว่าจ้างรถเข้ามาอัดฟางข้าว ให้กับเลี้ยงสัตว์ให้สิ้นเปลืองรายจ่าย โดยคิดค่าบริการก้อนละ 10 บาท ส่วนรถนวดข้าวคิดค่าบริการกระสอบละ 10-15 บาท เกษตรกรชาวนาหลายครัวเรือน จึงหันมานวดข้าวกันด้วยถังน้ำมันแทน

      เช่นเดียวกับครอบครัวของนายภักดี และนางคำปุ่น ยินสัพ สองสามีภรรยา บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 เกษตรกรชาวนาบ้านโซง ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้พากันนวดข้าวหอมมะลินาปี ที่ตนเองเพาะปลูกเอาไว้ ด้วยถังน้ำมันเก่า ขนาด 200 ลิตร ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ในการนวดข้าวนาปี เพื่อเป็นการทุ่นแรง ในการนวดข้าวของแต่ละปี แถมยังเป็นการลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี ในการว่าจ้างรถเข้ามานวดข้าว โดยคิดค่านวดสูงถึงกระสอบละ 10-15 บาท ให้กับเกษตรกรชาวนา ที่สำคัญเกษตรกรชาวนา ยังได้ฟางข้าวเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยงโค-กระบือกินในช่วงหน้าแล้งตลอดทั้งปี โดยเกษตรกรชาวนา ไม่ต้องออกไปว่าจ้าง รถเข้ามาอัดฟางข้าว เลี้ยงสัตว์ ให้สิ้นเปลืองรายจ่ายอีกต่อไป ซึ่งรถอัดฟางข้าวจะคิดค่าบริการจากชาวนา อยู่ที่ก้อนละ 10 บาท


     นายภักดี ยินสัพ เกษตรกรชาวนาบ้านโซง กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องนวดข้าวด้วยถังน้ำมันเก่า ขนาด 200 ลิตร ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ใช้ในการนวดข้าวนาปีนั้น เพื่อเป็นการใช้ทุ่นแรงได้เป็นอย่างดี แถมยังลดรายจ่าย ให้กับครอบครัวได้มาก ที่สำคัญยังได้ฟางข้าวเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยง ได้กินในช่วงหน้าแล้ง โดยเกษตรกรชาวนา ไม่ต้องออกไปว่าจ้าง รถเข้ามาอัดฟางข้าว เลี้ยงสัตว์ ให้สิ้นเปลืองรายจ่ายอีกต่อไป ซึ่งรถอัดฟางข้าวจะคิดค่าจ้างจากชาวนา สูงถึงก้อนละ 10 บาท ส่วนรถนวดข้าวที่ออกให้บริการชาวนาในช่วงนี้คิดค่านวดอยู่ที่ กระสอบละ 10-15 บาท ส่วนขั้นตอนการนวดข้าวด้วยถังน้ำมัน ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงนำถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ที่ถูกประดิษฐ์ ขึ้นมาใช้งาน ติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์รถไถนาเดินตาม หลังจากนั้นก็ทำการเดินเครื่องยนต์ ให้หมุนปั่นถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร เร่งเดินเครื่องตามความเร็วที่ต้องการ ก่อนจะนำมัดข้าวเข้าไปนวดกับตัวถังน้ำมัน ที่หมุนไปตามรอบความเร็วที่กำหนด ก็จะได้เมล็ดข้าวหอมมะลิ ที่สวยงาม ปราศจากวัชพืชที่ปลอมปนมากับเมล็ดข้าว หอมมะลิของเกษตรกรชาวนา เนื่องจากตัวถังของเครื่องนวดข้าวถังน้ำมันนั้น จะมีพัดลมขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งเชื่อมต่อกับเครื่องนวดข้าว เพื่อเอาไว้เป็นพัดลมคัดแยกวัชพืช ออกจากเมล็ดข้าวให้หมดไป ใช้เวลาการนวดเพียงไม่นาน ก็แล้วเสร็จ ในการนวดข้าว ในแต่ละวัน ด้วยถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร

 

ข่าว/ภาพ ไพรทูล บุญมา จ.ยโสธร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน