ตราด..!! จัดพิธีเปิดป้ายสมาคมกู้ภัยสว่างบุญ..พร้อมอัญเชิญ องค์โป๊ยเซียนโจวจือ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในอาคาร

Publish 2017-11-23 20:49:14

เวลา 9.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามก (พุด-ทะ-มา-มะ-กะ) สงเคราะห์ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และกู้ภัยสว่างจากหลายจังหวัดพร้อมส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลตราด สมาชิกกู้ภัยของสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือทุกอำเภอ และประชาชนจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดป้ายสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือ จ.ตราด

นายกิตติ โกสินทร์สกุล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินการก่อตั้งสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ได้ทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในจังหวัดตราดเรื่อยมา และได้รับการยอมรับทั้งจากส่วนราชการ สถานประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดตราดมาอย่างยาวนาน ซึ่งการเข้ามารวมตัวกันของสมาชิกกู้ภัยต่างมีจิตด้านอาสาในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตราดเพิ่มมากขึ้น จึงขอขอบคุณทางนายกสมาคมสว่างธรรมสถานที่ได้เข้ามาสนับสนุนและทำการเปิดป้ายสมาคมในครั้งนี้จากนั้น นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า สมาคมสว่างธรรมสถานและสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือที่มีบุคลากรมากกว่า 1,000 คนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่สมาคมได้ทำการก่อตั้งขึ้นนับเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้สังคมได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือสามารถทำงานได้ประสบควาสำเร็จโดยเฉพาะอาสาสมัครกู้ภัยบางคนมีความรู้ความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเทียบเท่ากับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่ได้รับรับการอบรมมาอย่างดี

ทั้งนี้ การเป็นอาสาสมัครกู้ภัย นับเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงในการช่วยเหลือสังคม จึงขอขอบคุณทางนายกสมาคม และกรรมการ และสมาชิกขอให้ดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จต่อไป


หลังจากนั้น ผู้ร่วมงาน ทั้งหมดได้ทำการเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสมาคมฯ จบแล้วนายกสมาคมและกรรมการร่วมกันอัญเชิญ องค์โป๊ยเซียนโจวจือเข้าประดิษฐานบนแท่น ณ อาคารสมาคม

สำหรับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เปลียนชื่อมาจากสมาคมกู้ภัยบุญช่วยจังหวัดตราด ได้จัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อปี 2540 โดยก่อนหน้านั้นตั้งเป็นชมรมกู้ภัยตราดเมื่อปี 2537 เปิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วใหญ่ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง และอำเภอเมืองตราด ชมรมกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้นโดยนายสุทัศน์ บุญช่วยเหลือ มีสมาชิกประมาณ 20 คน ได้ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม และได้จัดตั้งเป็นสมาคมจากชมรม ในปี 2540 และ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้ใช้ชื่อว่า สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด มีเขตบริการประชาชนใน 7 เขตอำเภอ 37 จุด จำนวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 1,017 คน ให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั่งทางบกและทางน้ำ จับสัตว์เลื้อยคลาน บริการด้านการจราจร และงานบริการสังคมตามร้องขอ ซึ่งการดำเนินการด้านจิตอาสาของสมาชิกสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานกว่า 23 ปีแล้ว และเป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งเดียวของจังหวัดตราด ที่ดำเนินการด้านงานกู้ชีพ กู้ภัย มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ

ภาพ/ข่าว กฤษดาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตราดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กฤษดาพงษ์ แววคล้ายหงษ์