กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดโครงการวันพร้อมญาติ ของทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่

Publish 2017-12-03 14:32:20

ที่สนามฝึกศาลาไทย กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกกิตติพงษ์ ระมาด ผู้บังคับกองพันทหารราบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ ญาติทหารใหม่ และเพื่อให้ทหารใหม่ตลอดจนญาติได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่เข้ามาอยู่ในรั้วกองพันทหารราบเพียง 4 สัปดาห์ ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของทหาร
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและมีความอบอุ่นที่ลูกหลานได้เข้ามารับราชการทหาร โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงอาวุธประกอบท่าทาง(แฟนซีดริล) การยิงปืนฉับพลัน การปฏิบัติทางยุทธวิธีระดับหมู่ ตลอดจนการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะของหน่วย และการสำนึกในพระคุณพ่อแม่ ที่สร้างความอบอุ่นให้กับทหารใหม่ได้สำนึกในความกตัญญูกตเวที ท่ามกลางบรรยากาศของทหารและผู้ร่วมงานยิ่งนัก นอกจากนี้ยังให้ญาติและทหารใหม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วย


สำหรับทหารใหม่ผลัดที่ 2 นี้มีทั้งสิ้น 275 นายประจำที่กองพันทหารราบ 191 นายโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 24 นายโรงเรียนการสัตว์ทหารบก 25นายและที่โรงเรียนเตรียมทหาร 35 นาย โดยทหารใหม่ในผลัดนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์และอุบลราชธานี

 

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมบัติ เนินใหม่ (บัติ)