ตายเพราะเมา!! จ.บึงกาฬ สรุป 7 วันอันตราย ตายเพิ่มจากปีที่แล้วสาเหตุหลักคือเมาแล้วขับ!!

Publish 2018-01-04 18:21:41

วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดบึงกาฬ ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่าในปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 48 ครั้งเกินเป้าที่ตั้งไว้ 27 ครั้งมากกว่าปีที่แล้วจำนวน  9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 49 รายมากกว่าปีที่ 11 รายมีผู้เสียชีวิต 2 รายมากกกว่าปีที่แล้ว 1 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่อำเภอเมืองบึงกาฬจำนวน 11 ครั้งบาดเจ็บ 11 ราย รองลงมาคืออำเภอบึงโขงหลง จำนวน 9 ครั้งบาดเจ็บจำนวน 9 รายและอำเภอเซกา จำนวน 9 ครั้ง อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตได้แก่อำเภอเซกา 1 รายและอำเภอโซ่พิสัย 1 รายสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือการเมาสุรา รองลงมาคือทัศนะวิสัยไม่ดี


การเรียกตรวจตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 108,557 คัน ถูกดำเนินคดีจำนวน 4,334 คัน ผู้ขับขี่และผู้โดยสารถูกดำเนินคดีจำนวน 4,349 คน ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.เมาสุรา 3.ไม่มีใบขับขี่ 4.ขับรถเร็วเกินกำหนด และ5.ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และยังพบว่าอายุผู้ที่ประสบเหตุใน 51 รายอันดับแรกคือเด็กไม่ถึง 14 ปีรองลงมาคืออายุ 50 ปีขึ้นไป ถือเป็นสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

    นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.บึงกาฬติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี(หมอน)
HASTAG :