ห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช บริจาค 30 ล้านบาท สร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช บริจาค 30 ล้านบาท สร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Publish 2018-01-05 17:38:06

วันนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่งต่อจากจังหวัดในเครือข่าย ให้การรักษาทั้งผ่าตัด และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาด้านรังสีรักษาประมาณปีละ 1,000-1,500 คน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความไม่สะดวก และมีค่าใช้จ่ายสูง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณจัดสรรจากภาครัฐงบบูรณาการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linear accelerator) ชนิด 3 มิติ , เครื่องจำลองรังสีรักษาด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulator) , เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System : TPS work station) ,ชุดอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพรังสี (QA verification)เป็นเงินทั้งสิ้น 155,000,000.- บาท เพื่อเปิดเป็นศูนย์การรักษามะเร็งด้านรังสีรักษาในภาคใต้ตอนกลางทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความพร้อมในการรักษามะเร็งครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกในภาคใต้ที่สามารถให้การรักษาโดยการฉายแสงอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากร เครื่องมือ แต่ยังขาดอาคารสถานที่ จากปัญหาดังกล่าว และความต้องการที่จะบรรเทา เบาคลายความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยบุญบารมีของพระธาตุเมืองนครและความใจบุญของคุณจรินทร์ ปัญจคุณาธร ห้างสหไทยสรรพสินค้า


นครศรีธรรมราช บริจาค อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 30 ล้านบาท ร่วมกับคุณจิมมี่ ชวลา บริจาคสมทบทุน 10 ล้านบาทร่วมมูลค่าทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยมีพิธีลงนามสัญญาจ้าง ในวันนี้(วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561) และได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขมาติดตามและรับมอบในโอกาสถัดไป งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชมหาราชนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว ธีรศักดิ์ อักษรกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธีรศักดิ์ อักษรกูล
HASTAG :