สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจัดประชุมการเสริมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสากล ให้แก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจัดประชุมการเสริมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสากล ให้แก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

Publish 2018-01-18 21:29:20

วันนี้ (18 ม.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต นาย ไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสากล สำหรับเกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา กว่า 100 คนเข้าร่วม
นาย ไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทกุ้งทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศในระดับต้นๆโดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา,สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น การนำเข้าสินค้าในแต่ละประเทศ จะมีข้อกำหนดในการนำเข้าแตกต่างกัน  สำหรับการตั้งข้อกำหนดการนำเข้าโดยระบุให้ฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล เป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดที่ประกาศใช้ ในหลายประเทศคู่ค้าทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะประกาศเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้า สัตว์น้ำประเภทกุ้งทะเล รายใหญ่ที่สุดจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการประกาศ ข้อกำหนดทางการค้า เพิ่มเติมดังกล่าว กรมประมง จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ดี เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด้านการ ตรวจประเมินฟาร์ม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานระดับสากล


ดังนั้นเพื่อให้การประมงเกิดการพัฒนา  จังหวัดภูเก็ตจึงให้ความสำคัญในการ ให้ความรู้ด้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้ตามมาตรฐานของ EU ทั้งเรื่องของการทำประมงและภาคของแรงงานที่มาทำการประมง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการในภาคประมง และ เกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทางภาครัฐจัดการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการนำไปพัฒนาฟาร์มเพื่อให้ได้มาตรฐานทั้งของไทยและของสากล เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

นาย ไพศาล สุขปุณพันธ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติม ว่า  ขณะนี้สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561 ถึง 2562 โดยผู้ที่ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ ระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สำนักประมงอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักประมงอำเภอถลางและสำนักงานประมงอำเภอกะทู้ ได้ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต    หมายเลขโทรศัพท์       0-7621-2460 ในวันและเวลาราชการ

 

/////////////////////////////

ข่าว/ภาพ อุทัย แสงสุวรรรณ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ภูเก็ตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายณัฐวุฒิ ละออสุวรรณ
HASTAG :