จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

Publish 2018-01-25 19:19:00

วันที่25ม.ค.61 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-net ประจำปีงบประมาณ 2561 จัด กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 140 คน

 ทางด้าน ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น


โดยเฉพาะครูผู้สอน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ของกลไกหลัก ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-net) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ ดร ดุษิต พรหมชนะ จากโรงเรียนปรินซ์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย.

ภาพ/ข่าว นายกรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน