ศรีสะเกษ..! "มูลนิธิหลวงปู่สรวง" คว้ารางวัลเกียรติยศประเภทองค์กรคนดีศรีสะเกษ (ชมคลิป)

Publish 2018-01-31 22:25:31

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารหลวงพ่อโต  วัดมหาพุทธาราม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษ  พระราชกิตติรังษี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายมหานิกาย  ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2560 ซึ่งภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ นำโดยคณะสงฆ์                                   จ.ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนา จ.ศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย ที่ได้พิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรและสถาบันครอบครัว ที่เสียสละ อุทิศตน ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กร และสถาบันครอบครัวทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ”  โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 25 ปีแล้ว   โดยได้ประกอบพิธีมอบโล่เกียรติยศเบื้องหน้าหลวงพ่อโต มี นายวิทยา   วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี  นายอุดมศักดิ์   เพชรผา  ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ  นายศรีวรรณ   เกียรติสุระนนท์   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว .ศรีสะเกษ นายประดิษฐ์   ศิลาบุตร  ที่ปรึกษาอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบครั้งนี้


 
นายวิทยา   วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ กล่าวว่า  สำหรับในปีนี้ ผลปรากฏว่า มีผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติยศ ดังนี้ คือ  ประเภทองค์กรได้แก่ มูลนิธิหลวงปู่สรวง  โดยพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  ประเภทบุคคล สาขาพระสงฆ์ ได้แก่ 1.พระครูศาสนกิจวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน พระอาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนาธุระ  ประจำ จ.ศรีสะเกษ 2.พระครูใบฏีกาสมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตสุพรรณหงส์ นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายวิทยา ยังกล่าวด้วยว่า  สาขาข้าราชการ ได้แก่ 1. นายธวัช   สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 2. นายธวัชชัย    นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพผลไม้ ของ จ.ศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  3. น.ส.จุไรรัตน์  ศรีตระกูล พาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ยึดหลักผลประโยชน์ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในการบริหาร 4. ว่าที่ ร.ท.เรืองศักดิ์   บุญโนนแต้ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ศรีสะเกษ ขยายผลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เข้าสู่สถานศึกษาเพื่อสืบสานปัญญาท้องถิ่น  สาขาการศึกษา ได้แก่ นายทวีชัย  คำแพง   ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก เป็นผู้บริหาร ร.ร.ขนาดเล็ก จาก น.ร. 80 คน ปัจจุบันมีผู้ปกครองไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ร.ร.แห่งนี้มี น.ร.483 คน  สาขาประชาชน ได้แก่ นายทำนอง  ห่อไทยสงค์  ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ เกษตรกรผู้นำในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ  

 

ชยงค์   มณีพันธุเจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ศรีสะเกษ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายศิริเกษ หมายสุข
HASTAG :