สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

Publish 2018-02-03 12:41:03

วันที่ 3 ก.พ. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวนนี้(2 ก.พ.61) ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวพบปะและเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจ ผ่านการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 300 คน


ด้านนายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยปัญหาโรคพิษนุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้หมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงได้นำยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างปี 2560 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า.

ภาพข่าว/สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สมชายสังข์สนธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมชาย สังสนธ์
HASTAG :