รมต.คมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครง การก่อสร้างอุโมงค์-สะพานยกระดับทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

Publish 2018-02-03 22:30:20

      วันนี้ 3 ก.พ.61 นายอาคม  เดิมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการการก่อสร้างถนนรอดอุโมงค์ทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี –ปักธงชัย) ช่วงที่ผ่านพื้นที่ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับ อุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก   ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ต่อเนื่อง จังหวัดนครราชสีมา  บริเวณ กม.192+86.000-กม.195+310.000 (หรือเดิมคือบริเวณ กม. 26-29)และบริเวณ กม.207+760-กม.233+269.000 (หรือเดิม กม.42-57) เป็นถนนซึ่งมีขนาดเพียง 2 ช่องจราจรไป-กลับ มีสภาพเป็นคอขวดทางการจราจรเนื่องจากถนนบริเวณที่ต่อเนื่องได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว  อีกทั้งสายทางดังกล่าวต้องรองรับการจราจรที่หนาแน่นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในแต่ละปี และเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านผื่นป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน 

    จึงเป็นพื้นที่   ที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่า   โดยมีนายพรวัลลภ ฉันท์ประภัสสรนายช่างผู้ควบคุมโครงการกับนายช่างให้การต้อนรับและรายงายการสร้างถนนลอดอุโมงค์ให้ทราบ    ซึ่งโครงการสร้างไปกว่าร้อยละ 80

    ทั้งนี้   กรมทางหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคมที่สำคัญ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2561 จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 ควบคู่กับการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า เป็นอุโมงค์ให้รถวิ่งลอดผ่าน ด้านบนถมดินเชื่อมระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้สัตว์ป่าข้ามฝั่งไป-มาได้โดยสะดวก  บริเวณ กม.191+6.000-195+465.000 

    และบริเวณ กม.207+760-กม.233+269+269.000 เป็นสะพานสูงยกระดับรถวิ่งบนสะพานด้านล่างให้สัตว์ป่าสามารถข้ามฝั่งไป-มาได้ระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน    และขยายให้เป็นถนน 4 ช่องจราจรระยะทางรวมประมาณ19 กม.เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและรองรับปริมาณราจรที่เพิ่มขึ้น และเชื่อมต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน อันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศอันเป็นคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
      โดยทั้งโครงการใช้เงินก่อสร้าง2,908ล้านบาท บริหารสัญญาเป็น 3สัญญา ดังนี้1.โครงการฯสายอ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย(ทางเชื่อมผืนป่า)2.โครงการฯสายอ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่1)3.โครงการฯสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่2)

  


      สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสะพานให้สัตว์เดินผ่านอุโมงค์ และสะพานยกระดับสูง  ที่มีความสูง 8 เมตร  นี้หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะให้สัตว์เดินผ่านบนหลังอุโมงค์ได้แบบธรรมชาติ   มีอุโมงค์ลอดผ่าน 2 ช่วง ขนาดระยะ 430 เมตร.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนสัตว์ป่าที่เดินข้ามทางแห่งนี้   ซึ่งเริ่มก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ตั้งแต่ 17ก.ค.58 สิ้นสุดโครงการ 8 ธ.ค.61 ระยะเวลา 1,261วัน

     ซึ่ง การสร้างสะพานและอุโมงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางในจุดเสี่ยง เช่น ศาลเจ้าพ่อโทนเป็นต้นรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและขยายตัวในอนาคตเพื่อสนับสนับสนุนกาพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมต่อผื่นป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ให้เป็นสมบัติของชาวไทยและชาวโลกคาดว่าโครงการน่าจะเสร็จทันตามสัญญาและอุโมงค์ช่องที่ กำลังจะได้เปิดให้ได้ใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อลดการจราจรติดขัด(ขึ้น2ลง2)ช่องจราจรช่วงคอขวดที่มีปัญหารถการจราจรติดขัดทุกๆปีที่ผ่านมา

  


***ภาพ - ข่าว มานิตย์  สนับบุญ / ทองสุข   สิงห์พิมพ์/ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปราจีนบุรี ***


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน