ประกาศราชกิจจาฯ ! ห้ามผู้ประกอบการกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย "มิให้เก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน1เดือน"โดยเด็ดขาด หมดสัญญาเช่าต้องคืนเงินประกัน

Publish 2018-02-18 21:15:29

  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิให้เจ้าของธุรกิจประกอบการให้เช่าอาคารและที่อยู่อาศัยเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้า "เกิน1เดือนจากผู้ที่มาเช่า" เว้นแต่สามารถเรียกเก็บเงินประกันจากผู้เช่า "เกิน1เดือนได้ " และผู้ให้เช่าห้ามเรียกเก็บค่าน้ำ และ ค่าไฟ เกินกว่าที่ทางการไฟฟ้าและประปา ได้ทำการประกาศ เรียกเก็บไว้ หากมีการร้องเรียนและทำการตรวจสอบพบเห็นการกระทำดังกล่าวผู้ให้เช่าจะมีความผิดทางกฎหมายโดยทันที  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาประกาศ ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจประกอบการ"ให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย" เป็นธุรกิจที่มีการควบคุมว่าด้วยสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย "ระหว่างผู้เช่าและเจ้าของกิจการที่ให้เช่าอาคารและที่อยู่อาศัย" ซึ่งจะมีผลในเดือนพฤษภาคม 2561โดยได้กำหนดกิจการไว้ดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนต์ แต่จะไม่รวมถึงหอพักที่ทางกฎหมายได้ทำการกำหนดไว้ เช่น กิจการโรงแรม กิจการรีสอร์ท ต่างๆ


  โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ก็มีหัวข้อหลักๆ อาทิเช่น ระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า จะต้องมีการทำใบสัญญาข้อตกลงกันก่อน ทั้งในเรื่องเงินประกันที่ทางผู้ให้เช่าได้เรียกเก็บผู้เช่า ในใบสัญญานั้นจะต้องระบุเนื้อความให้ชัดเจน เช่น หากห้องพักดังกล่าวเกิดการเสียหายในทรัพย์สิน ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ แต่มีข้อแม้ ต้องมีการเซ็นยินยอมรับทราบด้วยกันทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ให้เช่าและผู้มาเช่านอกจากนี้ ผู้เช่ายังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาลง โดยต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่ารับทราบล่วงหน้าต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

ภาพ-ข่าว สิงห์ทอง นามมาลา   สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สิงห์ทอง นามมาลา