นราธิวาส..!! ประชาชนตำบลกะลุวอเหนือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แห่สมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคึกคัก (มีคลิป)

Publish 2018-02-27 11:57:57

บรรยากาศของการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  เป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า คณะทำงานในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับธนาคาร ธกส.สาขานราธิวาส และทีมงานบัณฑิตอาสาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งในรายที่เป็นเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

 สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนจะได้รับวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเป็นเดือนละ 500 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 300 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมมาตรการจะได้รับมาตรการพิเศษทางภาษีสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่กำหนด ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในเขตเมืองได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ช่วยฝึกแรงงานให้ตรงกับความต้องการของห้างร้าน


ส่วนผู้ลงทะเบียนต่างจังหวัดและเกษตรกร มอบหมายให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปหามาตรการช่วยเหลือ พร้อมจัดตั้งโครงการพิเศษในการรับฝากเงินช่วยผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ และปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีช่องทางประกอบกิจการเป็นของตัวเอง  สำหรับการลงทะเบียนวันนี้เราจะรับผู้ที่สมัครใจกับภาคบังคับซึ่งภาคบังคับธนาคาร ธกส.จะมีรายชื่ออยู่แล้วส่วนมากผู้ที่สมัครใจจะมีรายได้เกิน 3 หมื่น

 

 

ภาพ/ข่าว กรียา เตีะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาสติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกรียา เต๊ะตานี
HASTAG :