ปศุสัตว์อ่างทองลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Publish 2018-03-07 19:09:17

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้(07มีค61)ที่ศาลา SML ม.2 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสัตว์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมโรคติดต่อ และกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2562นายประสิทธิ์ กล่าวว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สำคัญสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และทั่วโลก ซึ่งทางกรมอนามัยโลกได้คิดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากโลกนี้ภายในปี 2563 สำหรับประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นห่วงประชาชน ทรงตั้งปณิธานว่าจะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2562


สำหรับจังหวัดอ่างทองด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้จังหวัดอ่างทองไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์มากกว่า 5 ปีแล้ว และเป็นจังหวัดหนึ่งใน 22 จังหวัดที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน