เรือนจำจังหวัดพังงา จัดพิธีมอบวุฒิบัตร 200 ผู้ต้องขัง ผ่านหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 7 ตามแนวทางหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (คลิป)

Publish 2018-03-08 15:35:01

วันที่ 7 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอปากพนัง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ หรือ สมาธิยกใจสู่สวรรค์” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำ คณาจารย์ผู้ฝึกสอนจำนวน 22 ท่าน และผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน เข้าร่วมและรับวุฒิบัตร เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมสมาธิในรุ่นที่ 7


นายพัสโสภณ อภิชนโกฏินนทน์

นายสุนทร เดชรักษา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ให้บรรจุในแผนพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในภาคบังคับ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และเสริมสร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความรักความเมตตา ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งตรงกับมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน  ด้านที่ 6 และด้านที่ 7 เรื่องการศึกษา กิจกรรมและการได้รับประโยชน์ของผู้ต้องขังในขณะถูกคุมขัง เสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย ฝึกสมาธิทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขขณะถูกจำกัดอิสรภาพ เป็นไปตามนโยบาย 5 ก้าวย่างของกรมราชทัณฑ์ พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับเป็นคนดี เพื่อคืนคนดีสู่สังคม  และเปิดโอกาสให้องค์กรด้านศาสนา และหน่วยงานภายนอกเข้ามาทีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


นายพัสโสภณ อภิชนโกฏินนทน์ ผู้ดูแลโครงการสัคคสาสมาธิเรือนจำจังหวัดพังงา  สถาบันพลังจิตตานุภาพ กล่าวว่า ในเรือนจำมีผู้ต้องขังที่มีความหลากหลาย จึงค่อนข้างมีความเครียดและความวุ่นวาย การฝึกสมาธิ จึงช่วยพัฒนาจิตใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและเป็นความเรียบร้อยได้มาก ทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินการได้ 7 รุ่นแล้ว ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ที่ได้มีโครงการดี ๆอย่างนี้ให้กับทุกคนทั่วประเทศ ไม่ยกเว้นแม้ผู้ต้องขัง ก็ได้รับโอกาสและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ด้วย 

 นายพัสโสภณ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับบุคคลทั่วไปในจังหวัดพังงา สามารถเข้าไปสมัครฝึกสมาธิได้ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ซึ่งจะทำการฝึกในวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้ว ก็สามารถถ่ายทอดเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้อีกด้วย

วรรณศิริ โพธิ์พันธ์  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.พังงา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วรรณศิริ โพธิ์พันธ์
HASTAG :