ป.ป.ท. เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบการเบิกจ่าย งบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแพร่ 2 วัน ยังไม่ส่อแววพิรุธ (คลิป)

Publish 2018-03-13 22:53:54

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 เดินทางมาสอบปากคำ ชาวบ้านบ้านสันกลาง หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หลังได้รายชื่อจากการเข้าตรวจสอบศูนย์คุ้ทครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับกรณีทุจริตเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเงินส่งเสริมอาชีพ จากการสอบปากคำชาวบ้านจำนวน  14 ราย ที่มีรายชื่อได้รับเงินช่วยเหลือ พบว่า พบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจริง จำนวน 2,000 บาท  และผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท ครบถ้วน การสอบปากคำชาวบ้าน

นอกจากนั้น วันที่ 12 มีนาคม 2561  ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ใน  อ.วังชิ้น จ.แพร่  จากการสุ่มตรวจโดยการสอบถามและบันทึกถ้อยคำพยาน จำนวน 3 ราย พบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจริง จำนวน 2,000 บาท  และผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท ครบถ้วน 

 และที่ อ.ลอง จ.แพร่  จากการสุ่มตรวจสอบถามและบันทึกถ้อยคำพยานจำนวน 6 ราย พบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจริง จำนวน 2,000 บาท  และผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท ครบถ้วน

เดินหน้าสอบปากคำ

สำหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ได้รรับงบประมาณจำนวน 869,000 บาท จำนวน  398 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งแบ่งเป็น  3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย จำนวน คนละ  2,000 บาท 3,000 บาท และ 5,000 บาท ตามสภาวะความยากลำบากของแต่ละคน อย่างไรก็ตามการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่พึ่งผ่านพ้นไปเพียง  2 วัน ยังไม่มีการพบพิรุธการส่อแววทุจริต สำหรับ ช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 3 วันจะรายงานความคืบหน้าของการสอบปากคำในครั้งต่อไป

กัญญสร ถิ่นทิพย์   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดแพร่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กัญญสร ถิ่นทิพย์