**สุดซาบซึ่ง!! มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมืองคอน(คลิป)

Publish 2018-03-14 16:57:01

วันที่ 14 มี.ค.  2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 จุดแรกที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา โดยมีนายณรงค์ เบญจศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 รายงานประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มีนายอำเภอท่าศาลา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 คณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาอำเภอท่าศาลา ร่วมประกอบพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียน จำนวน 324 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาว และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำนวน 1,000 คน เป็นนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 95% และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุธ 5% มีครู และบุคลากรทางการศึกษา 48 คน ทางโรงเรียนได้บริหารจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้แก่นักเรียน เช่น กิจกรรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อคอนกรีต ปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน ขยายพันธุ์พืช กิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เลี้ยงไก่ไข้เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี

 จากนั้น เวลา 10.30 น. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 43 ผืน โดยมีนายวีรสิทธิ์ แดงวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและผลการดำเนินงานกิจการของโรงเรียน ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดสระพัง” ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 ในคืนวันที่ 25 ตะลาคม 2505 เกิดวาตภัยได้รับความเสียหาย ในปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ก่อสร้างอาคารเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็น “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7” และได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จำนวน 168 ผืน

 

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพะระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผ่ายทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และบิดาหรือมารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนด้านการเรียนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับปี 2561 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ 58 แห่ง ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 แห่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ และขอให้นักเรียนทุกคน มีความภาคภูมิใจที่เราเป็นนักเรียนในโรงเรียนของพระราชา ขอให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความเสียสละ อดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเมื่อจบการศึกษาจะได้ประกอบอาชีพจริต สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และเป็นคนดีของสังคมตลอดไป

ภาพ/ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :