ฟาร์มตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  เดินตามรอยเท้าพ่อ “บังอร ไชยเสนา” บัณฑิตกิตติมศักดิ์เกษตรต้นแบบ “ปราชญ์สร้างชาติรักษาแผ่นดิน” ของสกลนคร

ฟาร์มตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ “บังอร ไชยเสนา” บัณฑิตกิตติมศักดิ์เกษตรต้นแบบ “ปราชญ์สร้างชาติรักษาแผ่นดิน” ของสกลนคร

Publish 2018-03-19 19:14:31

ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นางบังอร ไชยเสนา อายุ 41 ปี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกษตรกรชาวตำบลฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “ ปราชญ์สร้างชาติรักแผ่นดิน “ ผู้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเกษตรผสมผสาน โดยเฉพาะด้านการประมง ซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ยอมรับของชุมสังคมอย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมกับเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

 

 นางบังอร ไชเสนา กล่าวว่า ความจนไม่เป็นอุปสรรค หากเพียงตัวเราขยันอดทนและอดออม โดยเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตและการทำงานต้องมีระเบียบละวางแผน โดยเฉพาะทำการเกษตรต้องเศึกษาเรียนรู้เพิ่มและประยุกต์ใช้ พร้อมกับแนะนำให้ทำแบบผสมผสานไม่ว่าจะพืชผักสวนครัวระยะสั้นที่สามารถเก็บขายมีรายได้ทุกวันพร้อมกับไม้ผล รวมถึงด้านการประมง และปศุสัตว์ควรทำควบคู่กันครบทุกด้าน

 

 


กล่าวต่อว่าหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่ผ่านมา ครอบครัวได้รับผลกระทบหนัก ไม่ว่าพืชผัก ต้นไม้ที่ปลูกเสี่ยงตายยืนต้นตาย รวมถึงสัตว์เลี้ยง ปูปลาที่เลี้ยงไว้สูญหาย ตายเกือบหมด ครอบครัวต้องยืนหยัดฮึดสู้พลิกฟื้นที่ดิน 5 ไร่ที่มีกลับคืนรื้อฟื้นอีกครั้ง จนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันชีวิตและความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้นไม่เดือดร้อน มีรายได้จากการจำหน่ายขายสินค้าเกษตร และอื่นๆภายในสวนตอนนี้ปีหนึ่งหลายแสนบาท ขณะเดียวกันที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะจะมีทัวร์มาจากต่างจังหวัดและก้าวไปไกลถึง สปป.ลาว อีกด้วย และภายในปลายเดือนนี้จะมาศึกษาดูงานที่ฟาร์ม จำนวนกว่า 50 คน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะทัวร์มาชม ขณะที่จัดมีการอบรมแต่ละครั้งจะมีหน่วยงานของรัฐให้การรองรับสนับสนุน ซึ่งในแต่ละปีมีผู้มาเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานประมาณ 2-3 หมื่นคนและมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น บอกต่อด้วยว่าหลังจากที่ผู้เข้าอบรมเสร็จ ที่นี่มีจำหน่ายต้นกล้า เช่น กล้ามะละกอ กล้าผักหวาน และอื่นๆ เพื่อนำไปขยาย-ปลูกในพื้นที่ตนเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับผู้ที่มาอมรมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะไปเรียนรู้ศึกษาดูงาน บังอรฟาร์มพร้อมที่จะให้คำปรึกษา แนะนำโดยที่ไม่เสียค่าใดทั้งสิ้น สถานที่ตำบลฮางโฮง อ.เมือง สกลนคร

 

 

 

ภาพ/ข่าว ไมตรี  แก้วบุญมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สกลนครติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายไมตรี แก้วบุญมี(ตรี)
HASTAG :