มันยังไงกันแน่!?ชาวกันทรลักษ์ โวยเงินบ้านมั่นคงหาย 1.8 ล้าน แต่กรรมการตรวจสอบแล้วยังอยู่ครบ

Publish 2018-04-01 13:00:43

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายทองหล่อ  พวงสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้เชิญคณะกรรมการเครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์   นำโดย นายผดุง  ดวงแก้ว  ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคง และ น.ส.ฐัญฌภรณ์   จิตรวงษ์  ประธานโครงการบ้านมั่นคงบกใต้พัฒนา มาร่วมประชุมเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการบ้านมั่นคงอย่างละเอียด  เนื่องจากมีอดีตกรรมการบ้านมั่นคงคนหนึ่งร้องเรียนว่า เงินงบประมาณที่ได้รับมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 3 ล้านบาทเศษ เพื่อนำเอามาใช้ในการทำถนนและซ่อมแซมบ้านเรือนให้ชาวบ้าน และมีเงินคงเหลือในธนาคาร 1.8 ล้านบาทเศษ แล้วอ้างว่าเงินได้หายไปจากธนาคารหมด

 

นางรัตนา   สายพฤกษ์  อายุ  32 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 11 บ้านห้วยพอก (ชุมชนบกใต้ห้วยพอก) ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า   โครงการบ้านมั่นคงบกใต้พัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากว่า  กรรมการชุดเก่าบางคนมีพฤติกรรมในการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส  โดยทำการเบิกจ่ายเงินไม่มีหลักฐาน แต่ว่าบังคับให้ผู้มีสิทธิ์ลงนามเบิกถอนเงินไปเบิกเงินออกมาใช้จ่ายอย่างไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน  ชาวบ้านทุกคนจึงได้มีการเสนอตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ปรากฏว่า ชาวบ้านได้เลือก น.ส.ฐัญฌภรณ์   จิตรวงษ์ ให้มาเป็น ประธานโครงการบ้านมั่นคงบกใต้พัฒนาคนใหม่  และทำการบริหารงานแทน ทำให้กรรมการชุดเก่าบางคนไม่พอใจที่โดนชาวบ้านถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการบริหารเงิน และได้ไปทำการร้องเรียนตามหน่วยราชการต่างๆ เนื่องจากว่าไม่พอใจที่โดนชาวบ้านปลดจากการเป็นกรรมการนายทองหล่อ  พวงสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวว่า  กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้มีการตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่า ชาวบ้านมีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย  จึงได้รวมตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อออมเงินในการนำเอาไปซ่อมแซมบ้าน จากนั้น ได้จัดทำโครงการเสนอไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จากนั้น เจ้าหน้าที่จะได้มาทำการสำรวจเพื่อประกอบการเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งในการบริหารงานนั้นจะมีคู่มือชี้แจงแนวทางการบริหารงานให้กับชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไร   โดยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในการบริหารงาน  ส่วนในการบริหารเงินงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงนั้น เมื่อมีการโอนเงินเข้ามา  จะโอนเงินไปที่ประธานเครือข่าย  จากนั้น ประธานเครือข่ายจะกระจายเงินไปยังชุมชนต่าง ๆ  เพื่อให้ชุมชนบริหารเงินกันเอง  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์เป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงแนะนำให้เท่านั้น


นายผดุง  ดวงแก้ว  ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  เครือข่ายบ้านมั่นคงได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,025,000  บาท  โดยได้มีการโอนเงินลงมางวดแรกจำนวนทั้งสิ้น 1,440,260  แยกรายละเอียดเป็นงบสาธารณประโยชน์  ทำการก่อสร้างถนน 2 สาย  เป็นเงิน  837,960 บาท  และใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้าน จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 125,000  บาท รวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 962,960 บาท  คงเหลือเงินในธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น  477,300  บาท  ส่วนเงินงวดที่ 2  จำนวนทั้งสิ้น 1,584,740  บาท ยังไม่ได้โอนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงมาให้เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์แต่อย่างใด   ดังนั้น  การที่มีการร้องเรียนว่า เงินหายไป 1.8 ล้านบาท จึงจะไม่มีมูลความจริงเพราะว่า  เพราะว่า เงินงวดที่ 2 จำนวนที่ยังเหลือ 1,584,740  บาท กลุ่มเครือข่ายยังไม่ได้รับโอนมา  แล้วเงินจะหายไปได้อย่างไร  ทั้งนี้ ผู้ที่สงสัยในเรื่องนี้  สามารถมาตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้โดยตรงที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ซึ่งตนและคณะพร้อมที่จะชี้แจงให้ทราบรายละเอียดทั้งหมด ตนเห็นว่า กรรมการบางคนที่โดนชาวบ้านลงมติปลดออกไปเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ไม่ควรโกรธชาวบ้านที่เป็นเสียงส่วนมากที่ทำการปลดออกจากตำแหน่ง   แล้วมาหาเรื่องตีรวนร้องเรียนโดยที่ไม่มีมูลความจริง  และทำให้เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ได้รับความเสียหายแบบนี้

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดศรีสะเกษ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายศิริเกษ หมายสุข
HASTAG :