ปรบมือรัวๆ พ่อเมืองโคราช ผลักดันงบยุทธศาสตร์จังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลื่อประชาชนชาวอำเภอเทพารักษ์ สร้างสาธารณูปโภคและแก้ปัญหาภัยแล้ง

Publish 2018-04-02 17:57:53

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ เป้นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจาก จ.นครราชสีมา  ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้เข้ามาสำรวจในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์  ซึ่งก็พบว่าในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์จะมีปัญหาเรื่องของน้ำ  โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ และในช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วม  โดยเฉพาะที่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามมากในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  โดยในวันนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นงบยุทธสาสตร์จังหวัด  มาดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ซึ่งมีทั้ง การขุดลอกอ่าง การวางท่อน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ในเขตชุมชน  ของที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  และที่ชุมชนสำนักตะคร้อ  ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จโครงการดังกล่าวแล้ว  จะทำให้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล และชุมชน จะมีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน  ในขณะเดียวกันอีกปัญหาที่พบเจอก้คือเรื่องของถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์   ซึ่งวันนี้เองก็ได้มีการใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดลงมาพัฒนาถนนสายต่าง ๆ  โดยเฉพาะถนนเส้นที่มีการลงพื้นที่สำรวจในวันนี้ ซึ่งเป็นถนนจากบ้านหนองเวงติดต่อกับอำเภอเทพารักษ์  ซึ่งปัจจุบันได้งบประมาณและผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว   และจะมีการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งหากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้าอำเภอเทพารักษ์ มีความสะดวกสบายมากขึ้น 


ปรบมือรัวๆ พ่อเมืองโคราช ผลักดันงบยุทธศาสตร์จังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลื่อประชาชนชาวอำเภอเทพารักษ์ สร้างสาธารณูปโภคและแก้ปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้ ยังมีถนนอีกเส้นซึ่งผ่านทางโนนทอง  ซึ่งจะไปเชื่อมที่ห้วยบง  ก็จะได้รับการพัฒนาอีกเช่นกัน  ซึ่งทางพื้นที่ได้มีการนำเสนอโครงการมาแล้วเช่นกัน  โดยตนเองจะนำโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง   เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป ซึ่งตนเองคิดว่า  อำเภอเทพารักษ์แห่งนี้เป็นอำเภอที่มีศักยภาพมากในการพัฒนา  เพราะหากเมื่อเราสามารถหาระบบสาธารณูปโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้  โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคไม่ให้มีการขาแคลนในช่วงฤดูแล้ง  ก็จะทำให้มีปริมาณน้ำอีกส่วนที่สามารถนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อีก  เพราะอำเภอเทพารักษ์เป็นพื้นที่สูงมีความเหมาะสมมากกับการทำเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการปลุกพืชไม้ผล  ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์มากเช่นกัน  โดยเฉพาะด้านวัวนมหากมีน้ำเพื่อปลูกหญ้า  สำหรับพี่น้องในบ้านไทยสามัคคี ที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา   บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งได้มีการให้ทางอำเภอได้ทำการสำรวจมาแล้ว  ซึ่งมีทั้งหมด 29 หลังคาเรือน  ทางจังหวัดเองก็ได้มีการวางแผนที่จะทำการอพยพทั้ง 29 หลังคาเรือ นออกจากพื้นที่เสี่ยง ด้วยการไปสร้างบ้านอยู่มในพื้นที่ที่สูง   ซึ่งวันนี้เองตนก็ทราบว่ามีพื้นที่ที่เป็นของป่าสวงวนแห่งชาติ  ที่เสื่อมโทรม ซึ่งเป็นบริเวณที่สูงและอยู่ไม่ไกลมากนัก   ซึ่งหากสามารถอพยพพี่น้องทั้ง 29 หลังคาเรือนมาอยู่ตรงนี้ได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้  ซึ่งต่อไปก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับปัญหาน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากอีกต่อไป 

ปรบมือรัวๆ พ่อเมืองโคราช ผลักดันงบยุทธศาสตร์จังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลื่อประชาชนชาวอำเภอเทพารักษ์ สร้างสาธารณูปโภคและแก้ปัญหาภัยแล้ง

นาย วิเชียร ฯ ยังได้กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์ อีกว่า  สำหรับอำเภอเทพารักษ์นั้นที่ผ่านมามักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน  แต่ ณ วันนี้ หลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจและติดตามแล้ว  และจากการพัฒนาให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนในจุดที่มีศักยภาพ  ทำให้เหลือหมู่บ้านที่น่าจะขาดแคลนน้ำอีกเพียงหนึ่งหมู่บ้าน ก็คือหมู่บ้านเขาแตงโมเท่านั้น   ซึ่งที่ผ่านมามีการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ให้พี่น้องประชาชน จำนวน 2 บ่อ ซึ่งยังพอมีน้ำได้ใช้อยู่จนถึงฤดูแล้งที่จะมาถึง  แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนเองได้วางแผนหาแนวทางหาน้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างไม่ขาดแคลน   ส่วนปัญหาเรื่องภัยแล้งในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา  นั้น  ณ วันนี้ตนมองว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่แบบกระจัดกระจาย  เพราะจากการตรวจสอบและติดตามว่ามีหมู่บ้านใดที่ประสบปัญหาภัยแล้งบ้าง  ซึ่งล่าสสุดตนเองได้รับรายงานว่ามี 10 อำเภอ 19 หมู่บ้าน  โดยเฉพาะใน จำนวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งมีการตรวจสอบในรายละเอียดแล้วพบว่า ยังมีหลายหมู่บ้านที่มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 61  แต่เรื่องนี้ทางท้องที่อำเภอยังมีความกังวลว่าในฤดูกาลต่อไปนั้น จะมีพื้นที่กังเก็บน้ำไม่เพียงพอ  ส่วนพื้นที่ที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดคือที่ อำเภอด่านขุนทดซึ่งมีบางหมู่บ้านเท่านั้น   และที่อำเภอปากช่องเองก็มี 2 หมู่บ้าน  ส่วนที่อำเภอเมือ งนครราชสีมา  ก็มีอยู่ 1 หมู่บ้าน ที่จะเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้    ซึ่งตนเองจะนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและแก้ปัญหาโดยเฉพาะหาน้ำไปเติมให้ได้  ซึ่งเรื่องนี้ตนเองคิดว่าทั้ง 19 หมู่บ้านนั้น  หากเรานำเอาทั้ง 19 หมู่บ้านมาเป็นตัวตั้งในการตั้งงบประมาณในปีต่อไป   ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งนั้น  ก็จะทำให้หมดปัญหามีหมู่บ้านที่ต้องขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ของจังหวัดนครราชสีมา  ต่อไป นาย วิเชียร ฯ กล่าว  

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไพฑูรย์ คาบพิมาย
HASTAG :