สุดยอดเด็กเก่ง !!สพม.30 เชิดชูสุดยอดนักเรียนเก่ง9 คน สอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน

Publish 2018-04-10 18:47:38

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพม.30 เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์แก่ครู-นักเรียน ตามนโยบายความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทำพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากร หลังจากนั้นได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แก่ ด.ช. ณัฐนนท์ หาชัยภูมิ , ด.ช.ธนพศ สิมาชัย ,ด.ช.ภัทรธร ศิริธรรม ,ด.ญ.ปรภาว์ กลางสาทร และนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้แก่ ด.ช.นฤนัย ไตรเสนีย์

 

 


สพม.30 ประกาศเชิดชูสุดยอดนักเรียนเก่ง9 คน สอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยครู- นร. และทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561

ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ซึ่งเป็นวิชาคณิตสาสตร์ ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แก่นายนนทัช เกรียงเกษม , นายณยศ เลิศสุคนธ์ ,น.ส.ชนาภา ธรีวนบดี และนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้แก่ น.ส.วิมลรัตน์ นามบุดดี รวมทั้งสิ้น 9 คน ในขณะเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีการสอบ O-Net เฉลี่ยสูงในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ม.3 และ ม.6 รวมทั้งโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่แล้วอีกด้วย

 

สพม.30 ประกาศเชิดชูสุดยอดนักเรียนเก่ง9 คน สอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยครู- นร. และทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้ทำพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยเชิญผู้ที่เคยทำความดีแก่วงการการศึกษา และผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือแก่การจัดการศึกษามัธยมศึกษามาโดยตลอด ตามประเพณีอันดีของไทย ขอพรผู้ใหญ่เป็นการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ด้วยการแต่งชุดแบบไทยๆ ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีความสุข

ภาพข่าว/พรอนันต์ พันเชื้อ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยภูมิ(อรรถดิฐษ์ จันทะเสน ผช.ผสข.)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน