มีแค่เจ็บไม่มีเสียชีวิต ! 6 วันหนองคาย ตายยังเป็นศูนย์!!! สรุปสถิติช่วง 7 วันอันตราย 6 วันหนองคาย

Publish 2018-04-17 12:21:35

วันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงแค่เจ็บไม่มีเสียชีวิต

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย ในช่วง 7 วันอันตราย ผ่านไป 5 วัน ( 11 - 17 เม.ย. 2561 ) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 33 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 34 ราย ( หญิง 5 ชาย 29 ) อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย 13 ครั้ง, อ.ท่าบ่อ 2 ครั้ง, อ.โพนพิสัย 8 ครั้ง ,อ.เฝ้าไร่ 6 ครั้ง ,อ.รัตนวาปี 4 ครั้ง เปรียบเทียบสถิติกับปี 2560 /2561- ปี 2560 อุบัติเหตุเกิด 4 ครั้ง ปี 2561 เกิด 2ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง 2 ราย

6 วันหนองคาย ตายยังเป็นศูนย์

สำหรับในวันที่ 16 เม.ย.61 ที่ผ่านมา มีการตั้งจุดตรวจหลัก 20 จุด ด่านชุมชน 157 ด่าน ใน 9 อำเภอ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 2,891 คน และมีการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ รวมเรียกตรวจ 2,858 คัน พบการกระทำความผิด 19 คัน

นอกจากนี้จังหวัดหนองคาย ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจรและมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับหรือผ่านจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดอื่นๆ ตลอดเส้นทาง เพื่อเป็นจุดพักผ่อน จุดพักรถ หากผู้เดินทางเกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :