บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรสงกรานต์จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดระยอง

Publish 2018-04-23 21:10:22

บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรสงกรานต์จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทไออาร์พีซีมหาชนจำกัด นำโดยนางสาวอาภา  รัตติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ระยองนายสมัชชา  ตรีพาสัย เจ้าหน้าที่แผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ระยอง นางสาวปิยรัตน์  พึ่งศรี เจ้าหน้าที่แผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ระยอง ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเดือนเมษายน2561ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในช่วงเทศกาลของสงกรานต์โดยได้มีสื่อมวลชนทุกแขนงที่อยู่ในจังหวัดระยองร่วมทำการ สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสำหรับสื่อมวลชนที่เป็นที่เคารพของน้องน้องและสื่อมวลชน

 


บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรสงกรานต์จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดระยอง

ได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์  ทุมมานนท์  ผู้สื่อข่าวจากช่อง 5 ไทยรัฐทีวี นายจุรินทร์ ผู้สื่อข่าวจากช่อง 9 นายสุเมธ   นาเจริญ นายกสมาคมครอบครัวข่าว บ้านฉางจังหวัดระยอง นาย เสาร์ ดำเกิงหนังสือพิมพ์ตะวันเดลี่ระยอง นางสาว อัจฉรา วิเศษศรี ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสคมชัดลึกและผู้สื่อข่าวอีกจำนวนมากโดยถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ไดัรับความเครารพเป็นอย่างดี

บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรสงกรานต์จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดระยอง

   โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีของ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะสื่อมวลชน ซึ่งจะส่งผลให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อสื่อมวลชนผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ ผู้มีพระคุณ พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอีกด้วย

 ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.ระยอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน