วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารกรมหลวงชุมพรฯ องค์บิดาทหารเรือไทย

Publish 2018-04-25 17:47:26

                วันนี้   25 เม.ย.61 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกรมหลวงชุมพรฯ ณ พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เขาร่วมในพิธี                ตามที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ กองทัพเรือ ดำเนินงานโครงการ พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ณ พื้นที่กองช่างโยธา ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ แห่งนี้ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นสถานที่สักการะสำหรับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติของพระองค์ท่านในด้านต่างๆและเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร ตามตำรา หมอพร โดยภายในโครงการฯประกอบด้วย อาคารสวนดังนี้  อาคารพระตำหนักฯ อาคารหอประวัติฯ อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพร อาคารสักการะ อาคารร้านอาหาร ห้องน้ำ อาคารจำหน่ายของที่ระลึก และศาลาพักผ่อน


สำหรับการดำเนินงานระยะที่1 ได้แก่งานปรับถมที่ งานก่อสร้างอาคาร ใช้งบประมาณ เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนอนงานระยะที่ 2  ได้แก่ งานภูมิทัศน์ และงานก่อสร้างอาคารเพิ่ม โดยใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 5,000,000 บาท  จำนวนเงินดังกล่าว มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบิจาคสมทบทุนเข้าโครงการฯ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน