ทรภ 1 ร่วม ระยองและไออาร์พีซี ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ

ทรภ 1 ร่วม ระยองและไออาร์พีซี ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือ

Publish 2018-05-16 21:43:14

       เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผบ.ทรภ.1 ร่วมนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ ISPS Code ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018) แล้วยังมีการฝึกอบรมแผนฉุกเฉิน Oil Spill, หลักสูตรการก่อวินาศกรรม การก่อการร้ายสากล การเจรจาต่อรอง การดับเพลิงทางเรือ และการลักลอบขนยาเสพติด ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
        นายวิชิต นิตยานนท์  ผู้แทนไออาร์พีซี กล่าวว่าการฝึกในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้อง และรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

        ด้าน พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อเป็นเป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องฯ ในการปฎิบัติตามแผนงาน หน้าที่ และภารกิจ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถประสานการ ปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์   


       อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ  พร้อมกับขอขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง,  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, โรงพยาบาลระยอง และสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดระยอง ฯลฯ  มา ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :