“เปิดตลาดประชารัฐ” แลตลาดต้องชม...พาณิชย์หนองคาย!! ส่งเสริมธุรกิจฐานรากเข้มแข็ง (ชมคลิป)

Publish 2018-05-24 14:15:11

วันที่  23 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00  น.  ณ  ตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ  วัดอุทุมพร  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายรณชัย  จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย   เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม  ตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ  กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดต้องชม  ปี 2561


เลาะริมโขง แลตลาดต้องชม...

นางชลธิชา  ลัดดาวัลย์  พาณิชย์จังหวัดหนองคาย   กล่าวว่า   ตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ  เป็นตลาดประชารัฐต้องชม  แห่งที่ 3  ตามโครงการ  “ตลาดประชารัฐ”  ซึ่งตลาดแห่งนี้เดิมเป็นตลาดชุมชน  เปิดทำการทุกวันพุธ  เวลา 15.00 น. – 20.00 น.  มีการบริหารจัดการและเก็บค่าเช่าแผงค้าโดยชุมชนบ้านเดื่อ  หมู่ที่ 2 ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  มีแผงค้า จำนวน  33 ร้าน  มีทั้งสินค้าชุมชนและสินค้าทั่วไป  ได้แก่  มะเดื่อ  ผลไม้แช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป  แชมพู  สบู่สมุนไพร  เสื่อกก  ข้าวออแกนิค  สินค้าของฝาก  ผักผลไม้สด  เนื้อสัตว์ชำแหละ  อาหารปรุงสำเร็จ  และสินค้าของใช้ต่างๆ โดยตลาดมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  สปป.ลาว  และชาวต่างชาติ 

“เปิดตลาดประชารัฐต้องชม”

ขณะเดียวกันยังมีการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับในลักษณะการเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูป  นวดแผนไทย  วิสาหกิจผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง  การล่องเรือริมโขงสักการะวังพังโคลน  ชมโบสถ์มหาอุด  และชมเรือแก้วคูณเมือง  อีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระบบฐานรากของประชาชนและชุมชนให้มีความมั่งคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน