สับปะรดแปดริ้วล้นตลาดกว่า 800 ตัน ผู้ว่าสั่งการระดมทีมเกษตร พาณิชย์ และพลังงาน ประสานพื้นที่ขายช่วยเกษตรกร

Publish 2018-06-02 13:04:19

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2561  นายสุวิทย์ คำดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนสับปะรดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่นำผลผลิตออกมาวางจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมันกว่า 18 แห่งของจังหวัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  เพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตที่กำลังล้นตลาดอยู่ในขณะนี้กว่า 800 ตัน จนส่งผลทำให้ผลผลิตมีราคาถูกกว่าทุกครั้ง สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามี 4 อำเภอประกอบด้วยอำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอพนมสารคาม และอำเภอแปลงยาว  ที่มีเกษตรกรปลูกสับปะรดมากที่สุดโดยในปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดโรงงานแปรรูปมากกว่า 80,000 ตัน แต่ยังคงเหลือผลผลิตในตลาดอีกกว่า 800 ตัน  ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เพราะปลูกได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะเวลาส่งโรงงานจะได้ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท  ซึ่งราคาต้นทุนที่จะสามารถทำให้เกษตรกรอยู่ได้จะต้องตกที่ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท  ประกอบกับปีนี้มีผลผลิตออกมาจนล้นตลาดอีกกว่า 800 ตัน  ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ประสานผู้ประกอบการปั้มน้ำมัน และห้างสรรพสินค้าภายในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา


เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตออกมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตที่มีอยู่ในขณะนี้กว่า 800 ตัน  โดยเกษตรกรเมื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายเองทำให้มีรายได้ที่เพิ่มจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 บาท  ซึ่งทางจังหวัดได้พยายามหาช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้สามารถดันผลผลิตที่มีอยู่ออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตแล้วมากกว่า 20 แห่ง ทั้งในปั้มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า และบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา         

ภาพ / ข่าว  ก้องเกียรติ  พุทธิรังสิมาภรณ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์
HASTAG :