สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ITA Online

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

Publish 2018-06-06 21:14:27


เมื่อเวลา  13.00  น. วันที่  6  มิถุนายน  2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ  2561  
ว่าที่ร้อยตรี  ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ได้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  “ป้องกันการทุจริต”  โดยมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน  รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการครูในสังกัด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมี  น.ส.รุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรขึ้นในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online )  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในการดำเนินงานตามโครงสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปัองกันการทุจริต”  (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เกิดความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมี  นายชาญชัย  พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ประจำ  จ.ศรีสะเกษ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันการทุจริต  และแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  และเขตสุจริต  รวมทั้ง  การประเมินความโปร่งใสออนไลน์  (Integrity&Transparency Assessment Online : ITA Online)  อีกด้วย

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายศิริเกษ หมายสุข
HASTAG :

;