กลุ่มจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในอำเภอโนนสูง ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน (มีคลิป)

Publish 2018-06-11 10:29:00


วันที่ 11 มิถุนายน 2561   นายสุรศิษฐ์   อินทกรอุดม  นายอำเภอโนนสูง ได้ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ตำบลลำมูล  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลงกำจัดวัชพืชในคลอง และทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน ณ คลองหอยกาบ ม.5 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส  โดย นายอำนาจ คบทองหลา กำนันตำบลลำมูล ได้นำรถแบ็คโฮจำนวน 2 คัน ลงช่วยกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดบริเวณรอบๆคลองน้ำชาวบ้านทำความสะอาดคลองนํ้า

หลังจากคลองน้ำ คลองหอยกาบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในชุมชน จำนวน 7 หมู่บ้าน 900 หลังคาเรือน ของตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง โดย พบว่า ในช่วงนี้ ได้มีวัชพืช ผักตบชวา เจริญเติบโต กีดขวางทางน้ำ ทาง ชาวบ้าน และ ประชาชนจิตอาสา จึงได้ ออกมาร่วมกัน ทำความสะอาดคลองน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์คลองน้ำ ให้

จิตอาสากำจัดผักตบชวา


สะอาดเพื่อ ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชน ได้ใช้อุปโภค บริโภค อีกทั้ง การร่วมแรงร่วมใจกัน กำจัดวัชพืช และ กำจัดผักตบชวา ในคลองน้ำ ในครั้งนี้ เป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพ / ข่าว เมธินี  มะเดื่อชุมพร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชานนท์ พิมพ์สิม
HASTAG :

;