นครราชสีมา ! กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าต้นน้ำตามรอยพ่อหลวง (มีคลิป)

Publish 2018-06-13 10:10:58


วันที่ 13 มิถุนายน 2561      ภายในวัดป่าดอนน้อย ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ ชาวบ้านในตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ออกมาร่วมกัน ทำความดี ด้วยการ ปลูกต้นไม้ภายในวัดป่าบ้านดอนน้อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ หลังจาก ในพื้นที่ พบว่า ได้มีประชาชนส่วนใหญ่เริ่มตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ พื้นที่


จิตอาสาปลูกต้นไม้

ป่าชุมชนเหลือน้อย ทาง กลุ่มจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ ชาวบ้าน ในพื้นที่ จึงได้มองเห็นความสำคัญ ของพื้นที่ป่า จึงได้ร่วมกันออกมาปลูกป่า ทดแทน ป่าไม้ที่ถูกตัด ทำลาย โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่ เป็นต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นมะค่า จำนวนกว่า 500 ต้น ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ของวัด และ ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะในตำบลดอนยาวใหญ่ เพื่อเป็น

ชาวบ้านปลูกป่า


การอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะ ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ หากไม่มีป่าไม้ ก็จะทำให้ เกิดภาวะโลกร้อน ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชน หันมาร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า ตามรอยพ่อ

ภาพ / ข่าว เมธินี มะเดื่อชุมพร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชานนท์ พิมพ์สิม
HASTAG :