ม.วลัยลักษณ์ เมืองคอน จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ สร้างทูตวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเผยนักศึกษาต่างชาติ จาก 33 ประเทศ 5 เข้าร่วม

Publish 2018-06-18 10:19:21


เมื่อ17 มิ.ย.61 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ที่อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ1ออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการะคุณ บุคลากร และนักศึกษาจาก 33 ประเทศ กว่า 300 คนเข้าร่วมงาน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติเป็นครั้งแรก ปี 2560 และมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จัดงานวันที่ 16-23 มิถุนายน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มารู้จักวัฒนธรรมไทย เป็นทูตวัฒนธรรม ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 60 คน เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ได้สร้างเครือข่าย ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ และตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลไทย ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีนักศึกษากว่า 700 คน จาก 300 มหาวิทยาลัย 50 ประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด 160 คน จาก 33 ประเทศ จากทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และ แอฟริกา เข้าค่ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 8 วัน วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประจำชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมทำอาหารไทย มวยไทย รำไทย ภาษาไทย และดนตรีไทย ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดชายหาด ที่ขนอม พร้อมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ล่องเรือเยี่ยมชมลุ่มน้ำปากพนัง และในวันที่ 21–23 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าค่ายทุกคนจะเดินทางโดยรถไฟไปยังกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และในวันสุดท้ายซึ่งเป็นพิธีปิดค่ายจะมีการแสดงชุด “Cultures Without Borders” การแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน

 

 

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน