ผู้ว่าโคราช ฯ ลุยสุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนดัง พร้อมขอให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันด้วย

Publish 2018-06-18 15:45:38


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 18 มิถุนายน 61  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน  หลังจากที่เกิดข่าวการทุจริตอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ไม่มีคุณภาพ ปริมาณน้อยรวมทั้งบางแห่งให้เด็กอนุบาลรับประทานอาหาร ในลักษณะซึ่งไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยได้ตรวจสอบปริมาณอาหารที่แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนว่ามีความเพียงพอ และมีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการหรือไม่  พร้อมกำชับให้สถานศึกษาในปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  และปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันด้วยผู้ว่าโคราช ฯ ลุยสุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนดัง พร้อมขอให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันด้วย

นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อต้องการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ที่ได้มอบหมายให้จังหวัดตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในจังหวัด  โดยเฉพาะการสุ่มตรวจทั้งสองโรงเรียนในวันนี้  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีนักเรียนมากถึงเกือบ 3,000 คน และอีกโรงเรียนเกือบ 4,000 คน   โดยผลการตรวจนั้นเป็นที่เรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม  โดยทางโรงเรียนได้มีการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ไว้ให้ทราบว่ามีอะไรบ้าง  และจากการสอบถามถึงเรื่องความพอพียงก็ทราบว่ามีความพอเพียง  และในเรื่องของการจัดซื้อนั้นวัตถุดิบเพื่อนำมาปรุงอาหารนั้น  ทางโรงเรียนก็เป็นผู้ที่ไปดำเนินการจัดซื้อกันที่ตลาดเอง ก่อนนำมาปรุงเป็นอาหารให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน  โดยมีคุณครูที่จบทางด้านโภชนาการมาควบคุมคุณภาพให้กับแม่ครัวใหญ่ของโรงเรียนด้วย

ผู้ว่าโคราช ฯ ลุยสุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนดัง พร้อมขอให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันด้วย


ส่วนรายการอาหาร ก็ตรวจสอบแล้วก็ดีมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงได้แน่ะนำให้มีการติดป้ายรายการอาหารในที่สาธารณเพื่อให้ทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้รับทราบด้วยว่า  ในแต่ละสัปดาห์นั้นทางโรงเรียนมีรายการอาหารอะไรบ้าง  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานกันในแต่ละวัน  ซึ่งก็จะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองได้ด้วย  นอกจากนี้ตนเองยังทราบว่าที่โรงเรียนอนุบาลนครรราชสีมาแห่งนี้  ที่ผ่านมายังได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของการจัดอาหารกลางวัน 2 ปีซ้อนมาแล้ว  แต่อย่างไรก็ตามตนเองคิดว่าทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันดูแล  โดยเฉพาะชุมชนและผู้ปกครองเอง เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  มีเป็นจำนวนมากการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง  ดังนั้นต้องมาช่วยกันตรวจสอบดูแลด้วย   

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไพฑูรย์ คาบพิมาย
HASTAG :

;