จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจําปี 2561 แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Publish 2018-06-27 08:44:23


วันนี้ (26 มิ.ย.61) จังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี, หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 13, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี, แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน มอมเมาเด็กและเยาวชน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตลอดจนเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิบัติการด้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อผลักดันและช่วยให้เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 โดยมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และมีการเผายาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ณัฐนารา ปานมี(หน่อย)
HASTAG :