#ขอความเห็นใจจากนายกตู่ ช่วยด้วย !!! กลุ่มเกษตรกรทำยาสูบแพร่เดือดหนัก ถึงน้ำเช็ดหัวเข่า โร่ร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ โรงงานงดรับซื้อ (ชมคลิป)

Publish 2018-06-28 22:24:35


เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ แรงงาน และผู้ประกอบการโรงบ่มในจังหวัดแพร่  ประกอบด้วย อ.ร้องกวาง  อ.สอง  อ.หนองม่วงไข่ และ อ.เมืองแพร่  ประมาณ 100 คน นำโดย นายเอนก  บุญทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 แม่ยางโพธิ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  นางงามนิจ กันทาธรรม  ผู้บ่มใบยาอิสระ สถานีบ่มใบยาแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่  โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ออกมารับหนังสือและได้เชิญร่วมหารือที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ แรงงาน และผู้ประกอบการโรงบ่มในจังหวัดแพร่  ประกอบด้วย อ.ร้องกวาง  อ.สอง  อ.หนองม่วงไข่ และ อ.เมืองแพร่  ประมาณ 100 คน นำโดย นายเอนก  บุญทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 แม่ยางโพธิ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  นางงามนิจ กันทาธรรม  ผู้บ่มใบยาอิสระ สถานีบ่มใบยาแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่  โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ออกมารับหนังสือและได้เชิญร่วมหารือที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 


ขอความเห็นใจจาก นายกตู่ ช่วยด้วย !!! กลุ่มเกษตรกรทำยาสูบแพร่เดือดหนัก ถึงน้ำเช็ดหัวเข่า โร่ร้องศูนย์ดำรงธรรมฯ โรงงานงดรับซื้อ(ชมคลิป)

ทางแกนนำเกษตรกร อย่าง นายเอนก บุญทรัพย์ กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้ชาวไร่ยาสูบในจังหวัดแพร่มีสมาชิกอยู่กว่า 1,000 ครอบครัว รวมผู้บ่มและแรงงาน รวมมีผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจยาสูบ มากกว่า100,000 ราย  ซึ่งโรงงานยาสูบพยายามตัดราคายาสูบให้ลดลงทุกปี และในปีนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 93 บาท เป็นราคากำหนดโค้วต้าที่ต่ำกว่าปีก่อนๆ ส่วนยาสูบที่คุณภาพก็ได้ลงมาอยู่ในราคากิโลกรัมละ  65 บาทก็ถือว่าเป็นอัตราต่ำสุดในฤดูกาลเพราะปลูกปีนี้ ถึงแม้ราคาจะถูกลง แต่ชาวไร่ยาสูบและขบวนการค้ายาสูบในจังหวัดแพร่ก็ยัง ดำเนินไปได้ มีเงินหมุนเวียน อยู่ในระบบผ่านธนาคารออมสินปีละไม่ต่ำกว่า 102 ล้านบาท การทำธุรกิจใบยาของชาวแพร่ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้  เตาบ่มใบยาประหยัดพลังงาน ซึ่งชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการต้องลงทุนเอง ภายใต้เงินกู้จากธนาคารออมสินเตาละ 600,000 บาท มีสัญญาการใช้หนี้คืนภายใน 5 ปี  ผู้ประกอบการ มีการลงทุนตั้งแต่ 1 เตาจนถึง 5-6 เตา แต่ ขณะนี้อย่างใช้หนี้ไม่หมด แต่กระทรวงการคลังสั่งให้โรงงานยาสูบ งดรับซื้อผลผลิตโดยสิ้นเชิงในฤดูกาลหน้า  จะส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ประกอบการ และกระบวนการผลิตใบยาสูบในจังหวัดแพร่ทั้งหมด หมายถึงการตัดอนาคตของเกษตรกรโดยสิ้นเชิง  ในช่วงนี้เกษตรกรจะหันไปพึ่งพาพืชชนิดอื่นก็คงไม่ได้  เนื่องจากพืชชนิดอื่นราคาตกต่ำแทบทั้งสิ้น ยาสูบถือเป็นธุรกิจของเกษตรกรที่ทำเงินได้ ดีที่สุดในจังหวัดแพร่ แต่ถ้างดรับซื้อปัญหาอื่นๆจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางแกนนำเกษตรกร อย่าง นายเอนก บุญทรัพย์ กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้ชาวไร่ยาสูบในจังหวัดแพร่มีสมาชิกอยู่กว่า 1,000 ครอบครัว รวมผู้บ่มและแรงงาน รวมมีผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจยาสูบ มากกว่า100,000 ราย  ซึ่งโรงงานยาสูบพยายามตัดราคายาสูบให้ลดลงทุกปี และในปีนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 93 บาท เป็นราคากำหนดโค้วต้าที่ต่ำกว่าปีก่อนๆ ส่วนยาสูบที่คุณภาพก็ได้ลงมาอยู่ในราคากิโลกรัมละ  65 บาทก็ถือว่าเป็นอัตราต่ำสุดในฤดูกาลเพราะปลูกปีนี้ ถึงแม้ราคาจะถูกลง แต่ชาวไร่ยาสูบและขบวนการค้ายาสูบในจังหวัดแพร่ก็ยัง ดำเนินไปได้ มีเงินหมุนเวียน อยู่ในระบบผ่านธนาคารออมสินปีละไม่ต่ำกว่า 102 ล้านบาท การทำธุรกิจใบยาของชาวแพร่ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้  เตาบ่มใบยาประหยัดพลังงาน ซึ่งชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการต้องลงทุนเอง ภายใต้เงินกู้จากธนาคารออมสินเตาละ 600,000 บาท มีสัญญาการใช้หนี้คืนภายใน 5 ปี  ผู้ประกอบการ มีการลงทุนตั้งแต่ 1 เตาจนถึง 5-6 เตา แต่ ขณะนี้อย่างใช้หนี้ไม่หมด แต่กระทรวงการคลังสั่งให้โรงงานยาสูบ งดรับซื้อผลผลิตโดยสิ้นเชิงในฤดูกาลหน้า  จะส่งผลกระทบรุนแรงกับผู้ประกอบการ และกระบวนการผลิตใบยาสูบในจังหวัดแพร่ทั้งหมด หมายถึงการตัดอนาคตของเกษตรกรโดยสิ้นเชิง  ในช่วงนี้เกษตรกรจะหันไปพึ่งพาพืชชนิดอื่นก็คงไม่ได้  เนื่องจากพืชชนิดอื่นราคาตกต่ำแทบทั้งสิ้น ยาสูบถือเป็นธุรกิจของเกษตรกรที่ทำเงินได้ ดีที่สุดในจังหวัดแพร่ แต่ถ้างดรับซื้อปัญหาอื่นๆจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ชาวบ้านเดือดหนัก เป็นหนี้เงินกู้จากธนาคารออมสินเตาละ 600,000 บาท จะเอาเงินไหนมาใช้หนี้คืน


นางงามนิจ กันทาธรรม  ผู้บ่มใบยาอิสระ สถานีบ่มใบยาแม่หล่าย อ.เมืองแพร่  จ.แพร่  กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  อยากให้ทางราชการเห็นใจเกษตรกร โดยจัดงบประมาณให้กับโรงงานยาสูบรับซื้อใบยาสูบของเกษตรกรต่อไป เพื่อให้ลดความเดือดร้อนของประชาชนในภาคเหนือ อย่างไรก็ตามเกษตรกรทราบดีว่า ธุรกิจยาสูบในประเทศไทยมีการแทรกแซงจากยาสูบต่างประเทศ จนทำให้บุรี่ไทยไม่สามารถแข่งขันกับบุหรี่นอกได้ อยากให้รัฐบาลช่วยเกษตรกรพยุงราคาและนำไปสู่การแก้ไขเศรษฐกิจเรื่องของยาสูบในอนาคตต่อไป  ซึ่งทางเกษตรกรพร้อมในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยรวม วันนี้เกษตรกร ผู้ปลูกใบยาสูบและผู้ประกอบการจากทั่วภาคเหนือ จะเข้ายื่น ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมพร้อมพร้อมกัน    สำหรับปัญหาธุรกิจยาสูบ ที่เกิดจากการตัดสินใจของกระทรวงการคลังในการขึ้นภาษียาสูบ ทำให้ธุรกิจใบยาสูบได้รับผลกระทบ จนถึงงดรับซื้อ  100%  ปัญหานี้ ถ้าทางรัฐบาลนี้อย่างไม่ออกมาคลี่คลายเกษตรกรในภาคเหนือ ที่ผลิตใบยาสูบทั้งเวอร์จิเนียและสายพันธุ์อื่นๆ จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาพ/ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธีรพงษ์ ธงออน(คัท)
HASTAG :