นครนายก!! พิธีมอบเข็มที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติฯ

Publish 2018-07-05 12:07:13


ที่ห้องประชุมวัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเข้มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ (พอ.สว.) โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมมีสมาชิก พอ.สว.เข้ารับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯเข้าร่วมพิธีจำนวน860 ราย



นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้กล่าวว่าตามที่จังหวัดนครนายก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 40 ตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน เป้นระยาวลา 44 ปี โดยอาสาสมัคร พอ.สว.ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีสมาชิก พอ.สว. จำนวน 1,411 คน แบ่งเป็นอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,411 คน แบ่งเป็นอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,136 คน และอาสาสมัครสายสนับสนุนจำนวน 275 คน



มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับพระกรุราจากสมเด้จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์องค์ที่ 3 ของมูลนิ พอ.สว. ของจังหวัดนครนายก ถึง 5 ครั้ง นับเป็นพระมหากรุราธิคุร ที่ทรงมีต่อสมาชิก  พอ.สว. ของจังหวัดนครนายกอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากในอภิลักขิตสมัย มหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ (พอ.สว.)มอบให้กับอาสาสมัคร พอ.สว. จำนวนหนึ่งแสนเหรียญโดยในส่วนของจังหวัดนครนายก ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 860 เหรียญ

 

สมบัติ เนินใหม่   ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก  จ.นครนายก  รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมบัติ เนินใหม่ (บัติ)
HASTAG :