ทหารไม่เคยทิ้งประชาชน!!!ทหาร ร่วม พมจ.หนองคาย มอบบ้านให้คนพิการ ที่บ้านไทยพัฒนา อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

Publish 2018-07-05 13:34:35

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 08.30 น. ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ 7 บ.ไทยพัฒนา ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งเป็นบ้านที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างมอบให้กับ นายธนัติ เสียงเลิศ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรทหารไม่เคยทิ้งประชาชน

โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี มี พ.ท.ภาษิต ประภาพักตร์ เสธ.กกล.รส.จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน โดยมี พ.อ.ยุวัติ ขันธปรีชา ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองคาย พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองคาย นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม พ.อ.ครรชิต ประสันสอย รอง ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย ผกก.สภ.โพธิ์ตาก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ มีที่อยู่อาศัย

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ได้มีส่วน ราชการและผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 75,000 บาท ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายจำนวนเงิน 10,000 บาท ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จำนวนเงิน 20,000 บาท,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย จำนวนเงิน 20,000 บาท ,คุณลลิตา ฤกษ์วาณิชย์กุล จำนวนเงิน 25,000 บาท พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย ผกก.สภ.โพธิ์ตาก สนับสนุนหิน 10 คิว และทราย 10 คิว และกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 สนับสนุนกำลังพลชุดช่างในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งอำเภอสังคมและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้ามาช่วยโครงการฯจนสำเร็จลุล่วง.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :