กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเผยช่วยลดโลกร้อนไปในตัว

Publish 2018-07-18 15:01:54


18 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รนณรงค์ให้ การปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากโดย กรมปศุสัตว์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและลดภาวะโลกร้อน   มีข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่างๆ เช่นต้นรวงผึ้ง ต้นยางนาต้นไม้ประจำจังหวัด เป็นต้น ปลูกในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุง ทัศนียภาพของพื้นที่ที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและ มีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไป ณ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุ สำหรับสัตว์ ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว ณรงค์ อินทรศร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน