สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ให้กำลังใจ ธ.ออมสิน ลั่นไม่เห็นด้วย กรณีดราม่าสนั่นโลกโซเซียล ปลดหนี้ครู อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ!?

Publish 2018-07-19 11:28:58

ที่ธนาคารออมสิน ภาค 8 สำนักงานเชียงใหม่ นายบุญญฤทธิ์  นิปวณิชย์)/ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย(ส.ปอ.ท.) ได้นำหนังสือมายื่นขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการให้กู้ยืมเงินถึง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินตามที่ปรากฏข่าวถึงกลุ่มในนามเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ได้ประกาศปฏิญญามหาสารคามเมื่อ 16 ก.ค.2561  โดยมีเนื้อหาสำคัญได้แก่ ขอให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกหนี้ ช.พ.ค. 450,000 คน จะยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. นี้ (พ.ศ. 2561)  สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย(ส.ปอ.ท.)  ซึ่งมีสมาชิกปฎิบัติหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และทางแพ่ง เกี่ยวข้องกับปัญหาการกู้ยืมเงินของประชาชนในพื้นที่โดยตรง มีความไม่เห็นด้วยกับการแสดงเจตนาของกลุ่มดังกล่าว

 

 

 


สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วย ดราม่าสนั่นโลกโซเซียล ปลดหนี้ครู

1.การประกาศแสดงเจตนาดังกล่าว เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฏหมาย รวมถึงยังเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 2.หากลูกหนี้ ซึ่งได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เกิดการลอกเลียนแบบ ไม่ชำระหนี้ กับเจ้าหนี้ ทั้งกับสถานบันการเงิน หนี้จากกองทุนซึ่งรัฐสนับสนุนหรือหนี้ระหว่างเอกชนกับเอกชน จะส่งผลให้เกิดปัญหาความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง อันจะกระทบต่อความมั่นคง3.ส่งผลต่อการพิจารณาขอกู้ยืมเงิน จากสถานบันการเงินตามกฏหมาย ที่จะปล่อยเงินกู้ยืมให้กับผู้ที่มีความต้องการ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากกระทบความเชื่อมั่นที่จะได้รับชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ยืม โดยการอ้างพฤติการณ์กลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายได้

 

 

 

สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วย ดราม่าสนั่นโลกโซเซียล ปลดหนี้ครู

ทั้งนี้ การให้เงินกู้ยืมของธนาคารออมสิน ให้กับผู้ขอกู้ยืมเงินตลอดการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านเงินทุน ส่งผลให้ผู้เดือดร้อน ได้รับการบรรเทาปัญหา  สหพันธ์ปลัดอำเภอฯ จึงขอให้กำลังใจ ต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน รวมถึงจะได้ดำเนินการให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ ได้ตรวจสอบการกระทำของกลุ่มดังกล่าวต่อไป.

 

 

ภาพ/ข่าว ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดเชียงใหม่  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน