สัตหีบ 4 หน่วยงานร่วมแถลงข่าวควบคุมประชากรลิง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจัง

Publish 2018-07-20 10:15:10


                วันนี้ 19 ก.ค.61 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์มาเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมประชากรลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมกับ ร่วมกันแถลงข่าวการควบคุมประชากรลิง ของ 4 หน่วยงาน โดยมี  พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นาวาเอกประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนจาก สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่2 ศรีราชา ข่าราชการ ทหาร ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับการแถลงข่าวในวันนี้

        เป็นที่ทราบกันดีว่าค่ายกรมหลวงชุมพร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสัตหีบ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการของกองทัพเรือ เช่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยขึ้นตรงอีกจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆเช่น ชุมชนแหลมเทียน ชุมชนเตยงาม ชุมชน ทุ่งโปรง และชุมชนคลองกานดา เป็นต้น จากสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินในธรรมชาติมีไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ลิงต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหารและรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของคน ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น บุกรุกเข้าไปรื้อค้นข้าวของในบ้าน หรือในสำนักงาน คุ้ยเขี่ยถังขยะ ห้อยโหนสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ตลอดจนรื้อค้นขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มจะเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าไปใกล้ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่น โรคฝีดาษลิง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้นเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำโครงการควบคุมประขากรลิง โดยวิธีการทำหมันลิงตัวผู้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน ทำหมัน ลิงตัวผู้ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 585ตัว ในการดำเนินงานได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง 4 ฝ่าย ประกอบด้วยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นอกจากการทำหมันลิงตัวผู้แล้วจะเป็นปีแรกที่จะมีการทำหมันลิงตัวเมียด้วย โดยกำหนดเป้าหมายรวมจำนวน 300 ตัว เพื่อให้ทันกับสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรงและแผ่ขยายอย่างรวดเร็วในเวลานี้

                นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า จำนวนของลิงในค่ายกรมหลวงชุมพรที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนแหล่งอาหารในธรรมชาติมีไม่เพียงพอจึงต้องออกมาหากินในพื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจนกลายเป็นปัญหาดังที่กล่าวมา หากไม่ได้รับการแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งในอนาคต เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการควบคุมประชากรลิง ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 นับเป็นปีที่สี่แล้วจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานดังกล่าวเป็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจะเห็นผลในระยะยาวจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากลิงตามที่ได้กล่าวมา ผมขอขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฐานทัพเรือ สัตหีบ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ใน

การดำเนินงานและจัดหาที่พัก ตลอดจนคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานเป็นอย่างดี โอกาสนี้ผมขอให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :

;