ทัพเรือภาค 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคงสร้างความคุ้นเคยระดับผู้ปฏิบัติ

ทัพเรือภาค 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคงสร้างความคุ้นเคยระดับผู้ปฏิบัติ

Publish 2018-07-20 10:19:19


               ในวันนี้ 18 ก.ค.61 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรม การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการ ประจำปี งป.61 กับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายไว้ในแผนงาน/กิจกรรม ที่จะบูรณาการร่วมกันกับทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  (สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี)


;