ทำดีด้วยหัวใจ!!ปภ.เมืองคอนร่วมกับภาคส่วนใน อ.พระพรหมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและผักตบชวา-อ.เมืองเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจพื้นที่ ต.บางจาก(คลิป)

Publish 2018-07-20 20:10:03


 (20 ก.ค.) ที่บริเวณคลองปากตน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และผักตบชวาที่ โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม โดยการปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสาพระราชทาน มาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม รวมถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยในทุกด้านทั้งด้าน พื้นที่ชุมชน และประชาชน จึงจัดกิจกรรมกำจัดสิ่งแวดล้อมกีดขวางทางน้ำและผักตบชวาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในวันนี้ โดยทุกคนร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวาและ เศษไม้ในลำคลองบริเวณคลองปากตน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ก่อนเกิดอุทกภัย และเพื่อแสดงถึงความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชน จิตอาสาและภาครัฐในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยมีนักเรียน ทหาร หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัค ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพรหมร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บางจาก ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจพรรมเป็นจำนวนมากนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม เป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการทำงาน ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย  และหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ความรักสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชน จิตอาสาและหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เพื่อสร้างสังคมที่มีแต่คนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน และขอชื่นชมทุกคนที่เป็นจิตอาสา เสียสละเวลา และร่วมกันทำคามดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้เราเหนื่อยล้าบ้าง แต่เป็นการเหนื่อยล้าที่ทุกคนเต็มใจและภาคภูมิใจ.

ภาพ/คลิป/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ยุทธนะ เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ยุทธนะ เตมะศิริ
HASTAG :

;