กกต.ชุมพร มอบรางวัลผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด

กกต.ชุมพร มอบรางวัลผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด

Publish 2018-07-26 21:20:05


กกต.ชุมพร มอบรางวัลผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด

วันนี้(26 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตรเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ แบบอย่างที่ดี แก่ตัวแทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด (ศส.ปชต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้ได้มาตรฐานสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ขยายผลต่อไป
โดยคณะกรรมการฯ ลงตรวจประเมินจริงในพื้นที่ และพิจารณาเกณฑ์ตามแบบประเมิน การสังเกต การสัมภาษณ์ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.ตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต.ตำบลหาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศส.ปชต.ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร, รางวัลชมเชย ได้แก่ ศส.ปชต.ตำบลวิสัยใต้ อ.สวี ศส.ปชต.ตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ ศส.ปชต.ตำบลละแม อ.ละแม ศส.ปชต.ตำบลปังหวาน อ.พะโต๊ะ และศส.ปชต.ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก นอกจากนี้ ศส.ปชต. ที่ได้รับการพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศ และรองทั้ง 2 อันดับ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร และจะเข้าร่วมในการประกวดระดับประเทศต่อไป

 

นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.สนง.กกต.จว.ชุมพร เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและจัดตั้งขึ้น ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมไปถึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และการช่วยเหลือการปฏิบัติงานอื่นของสำนักงานการการเลือกตั้งให้บรรลุภารกิจและหน้าที่ อีกด้วย


ภาพ/ข่าว พงศกร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพงศกร นวนละมัย
HASTAG :

;