องคมนตรีลงพื้นที่นราธิวาสเปิดโครงการ สานใจ สมานฉัน สร้างสันติสุข รุ่น 2 ค่ายรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์บูโด

Publish 2018-07-29 19:04:00


วันนี้ 29 ก.ค. 2561 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ" สานใจ สมานฉัน สร้างสันติสุข " รุ่น 2 ค่ายรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์บูโดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันต้อนรับ
นายสิทธิชัย หมัดสี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ และชมรมเยาวชน สานใจ สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 จำนวน 250 คน ร่วมโครงการ โอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหินสลักจารึกพระปรมาภิไธยย่อ : หิน ภปร. ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จประพาสน้ำตกปาโจ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2502สำหรับชมรมเยาวชน สานใจ สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาสเป็นกลุ่มเยาวชนผู้นำจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว กรียา เตีะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกรียา เต๊ะตานี
HASTAG :

;