เพื่อแม่ของแผ่นดิน!!กลุ่มอนุรักษ์ชายเลน“บ้านท่าบ่อโก”ร่วมปลูกป่าชายเลนพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ”(ชมคลิป)

Publish 2018-08-15 10:43:18


(15 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรานงานว่าเมื่อวานนี้ (14 ส.ค.)  ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก หมู่ที่ 7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  นายมนตรี โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อมบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน โดยกลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว อ.ขนอม  เครือข่ายรักษ์ทะเลน้อมเกล้าฯ  โดยมีนายสำราญ แย้มหงส์  เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  คณะนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย “มทร.ศรีวิชัย” สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน 
นางพิมพาภรณ์ ทองแซม เป็นประธานกลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว อ.ขนอม เครือข่ายรักษ์ทะเลน้อมเกล้าฯ กล่าวรายงานว่า จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน  โดยจัดทำเป็นกิจกรรมประจำของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น  และเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน  รวมทั้งร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลนแหล่งทำมาหากินซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นอีกด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์น้ำได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำหรับในปีนี้นายพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ตำบลท้องเนียน มีพื้นที่เกือบ 2,000 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในอำเภอขนอม ซึ่งมีแนวเขตอยู่ติดกับลำคลองปากน้ำขนอมห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว  กุ้งกุลาดำ และปลูกพันธุ์ไม้ป่าเลนหลากหลายชนิดอีกด้วย

                นางพิมพาภรณ์ กล่าวอีกว่า กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเครือข่ายรักษ์ทะเลน้อมเกล้าฯ   เคยได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับประเทศเมื่อปี พ.ศ.2556 จากการจัดงานป่าชายเลนแห่งชาติ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งทางกลุ่มจะร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลยแปลงนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้.

 

ภาพ/ข่าว ยุทธนะ เตมิศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ยุทธนะ เตมะศิริ
HASTAG :

;