เมืองคอน เปิดเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา

Publish 2018-08-17 17:02:53


เมืองคอน  เปิดเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา

วันที่ 17 ส.ค.61 ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวและเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง สักการะ 108 พระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดิน และพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา มีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ทั้งมีทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พรามหณ์ฮินดู ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ศาลพระเสื้อเมือง หอพระพุทธสิหิงค์ หอพระอิศวรและหอพระนารายณ์ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศริสตจักรเบธเลเฮ็ม วัดแจ้ง วรวิหาร วัดประดู่พัฒนาราม และ มัสยิดญาเมี๊ยะ ซึ่งเป็นสถานที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 จังหวัด เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจด้วยปัญญา มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้คุณภาพ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย นำทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนมาส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้ พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐ เพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7531 0057 .

 ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชชาดล เจริญพงศ์
HASTAG :

;