รพ.สิริกิติ์ฯ ฝึกสอนนักเรียนคัดแยกขยะร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ รร.บ้านขลอด กม.10

Publish 2018-08-17 21:39:21


           วันนี้   พลเรือตรีสุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นำข้า ราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.พลูตาหลวง คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและมีการนำมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม โดยมีนาง จรรยา เสมา ผอ.รร.บ้านขลอด นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 รวม 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้         และในโอกาสที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นำเจ้าหน้าที่มาฝึกสอนการจัดกิจกรรมนักเรียนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในวันนี้ นาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้เป็นผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มอบอุปกรณ์การทำความสะอาด อุปกรณ์ปรับปรุงห้องน้ำ และนำเจ้าหน้าที่ร่วมในการทำความสะอาดห้องน้ำของ รร.บ้านขลอด กม.10 ในกิจกรรมจิตอาสาโดยทีม คณะกรรมการ ENV และหน่วยเยื่ยมบ้านของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :