ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล!! นักประชาสัมพันธ์ทั่วภาคใต้กว่า 50 หน่วยงานร่วมประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล!! นักประชาสัมพันธ์ทั่วภาคใต้กว่า 50 หน่วยงานร่วมประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

Publish 2018-08-25 17:58:17


เมื่อเร็วๆนี้ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภาคใต้ ประจำปี 2561 “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0 และได้รับเกียรติจาก คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร " ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารองค์กร คือการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอต้องเป็นความจริง ไม่โฆษณาชวนเชื่อ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาพูดคุยในครั้งนี้

จากนั้น คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” ว่า การสื่อสารองค์กรในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในยุคที่การสื่อสารดิจิทัลเข้ามาครอบงำสื่อกระแสหลัก ทำให้หลายๆ สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ ในอนาคตอาจจะหายไป และมีสื่อดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ทุกคนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อแบบเก่า แต่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อสารกับคนต่างๆ ทั่วโลกได้ ฉะนั้นการทำงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรจะต้องใช้สื่อที่มีอยู่ในโลกโซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ในปัจจุบันมีการนิยมใช้ facebook กันเป็นจำนวนมาก และข่าวสารมีผ่านทาง facebook อย่างแพร่หลายมีคนเข้าถึงจำนวนมาก ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว เขียนข่าว แชร์ข่าวที่น่าสนใจให้ทั่วโลกรับรู้ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสื่อจะวิวัฒนาการตามเทคโนโลยีของแต่ละยุคสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี กล่าวว่า ปัจจุบันเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้สะดวกมาก แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ การสื่อสารได้มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดการสัมมนา“การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล" ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในทศวรรษนี้การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว ยังมีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลากหลาย อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์เคล็ดลับในการทำงานจากผู้ปฏิบัติจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภายในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกันต่อไป และการทำ After Action Review : AAR ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Smart classroom Walailak Fitness Club และสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 50 หน่วยงาน จำนวน 100 คน และจาก 25 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 150 คน

ภาพ/ข่าว  นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :